Wielcy kronikarze greccy

Wielcy kronikarze greccy Jednym z przywódców wojny peloponeskiej był Tukidydes, który później, w niecodzienny dla tej epoki sposób, opisał historię konfliktu. Jego dzieło uznaje się dziś za jeden z pierwszych podręczników stosunków międzynarodowych. Relacja Tukidydesa jest niezwykle skrupulatna i przedstawia obiektywną analizę wojny. Nie zadowolił się on jedynie opisem samych wydarzeń, lecz perfekcyjnie umieścił je w konkretnym kontekście polityczno militarnym, co było przełomowym, jak na owe czasy, podejściem do tego tematu. Tukidydes uchodzi za jednego z dwóch najwybitniejszych historyków greckich. Drugim z nich był Herodot – podróżnik, którego najsłynniejsze dzieło opisuje wydarzenia wojen perskich. Nikogo nie dziwi fakt, że historia tak ściśle wiązała się z konfliktami zbrojonymi. Wojna była nieodłącznym elementem życia Greków. Ciągłe zmieniające się układy sił, połączone z interwencjami z zewnątrz, chęć dominacji na pewnych terytoriach, wielokrotnie doprowadzały do konfliktów, pochłaniających i zasoby ludzkie, i finansowe.