Ołtarz Bemberski

Ołtarz Bemberski Ołtarz Bemberski inaczej nazywany jest ołtarzem Salwatora. Tryptyk ten wykonany został przez Wita Stwosza do jednego z kościołów w Norymberdze. Stworzony został jeszcze w czasie późnego gotyku. Dzisiaj natomiast usytuowany jest w jednej z katedr w Bambergu. Ołtarz został stworzony po części dzięki synowi Stwosza, który został karmelitą i pracował w norymberskim klasztorze. Dlatego syn zawarł pewien kontrakt z ojcem na wykonanie ołtarza z dokładnymi danymi, które miały dotyczyć wyglądu. Dzisiaj w Krakowie znajduje się projekt owego ołtarza. Prawdopodobnie został on zakończony w roku 1520, jednak długo nie znajdował się w klasztorze. Zaledwie pięć lat później miała miejsce reformacja za sprawą Lutra, natomiast syn Stwosza był zwolennikiem katolicyzmu, dlatego musiał opuścić klasztor. Dzieło zostało przejęte przez radę miasta. Po latach ołtarz trafił w ręce potomków Wita Stwosza oraz jego syna, ale nigdy nie został już wniesiony do Norymbergii, lecz został w Bambergu. Doszło do poważnych zniszczeń tego ołtarza.