O rzeźbie

O rzeźbie W ścisłym tego słowa znaczeniu pojęcie rzeźba oznacza obiekt wykonany za pomocą dłuta. Potocznie jednak terminem tym zwykło się opisywać dowolne trójwymiarowe dzieło artystyczne, bez względu na to czy zostało ono wyrzeźbione, odlane, wymodelowane czy wykonane za pomocą innej techniki. Najważniejszym wyznacznikiem jest tu właśnie trójwymiarowość obiektu, co najlepiej odróżnia rzeźbę na przykład od malarstwa. powierzchni – nosi wówczas nazwę płaskorzeźby lub reliefu. W zależności od stopnia wypukłości rozróżnia się relief płaski (zwykle spotykany na monetach) bądź wypukły. Najstarsze zachowane rzeźby to pochodzące z epoki kamienia, sprzed dwudziestu do trzydziestu tysięcy lat, małe figurki wykonane z kamienia bądź z kości, najczęściej słoniowej. Najstarsza z nich – nazwana Wenus z Wił-lendorf – została znaleziona na terenie Austrii. Naukowcy są niemal pewni, iż wykonano ją na potrzeby magicznych obrzędów związanych z płodnością. Wiadomo, że już wtedy istniało wiele różnych stylów rzeźbiarskich – niektóre figury można nazwać reprezentatywnymi, inne natomiast są wyraźnie stylizowane, na przykład mają nienaturalnie duże narządy płciowe.