Myśl filozoficzna

Myśl filozoficzna Za ojczyznę myśli greckiej uważane jest miasto Milet, gdzie w VI w. powstały dzieła Talesa, Anaksymandra oraz Anaksymenesa. Jednak okres największej świetności filozofii greckiej przypada na V w., kiedy w Atenach rozkwita myśl grecka. Pionierem w dziedzinie filozofii był Sokrates, Ateńczyk, który w dyskusji dostrzegał jedyny sposób dotarcia do prawdy. Całe swoje życie poświęcił dyskusjom filozoficznym. Siła jego oddziaływania była tak wielka, że władze Aten oskarżyły go o deprawację młodzieży i skazały na śmierć poprzez wypicie cykuty. Choć mógł uciec, Sokrates wybrał śmierć, tym samym akceptując prawomocny wyrok sądu. Proces Sokratesa oraz jego mowę obrończą opisał jeden z najwybitniejszych uczniów – Platon. Sokrates nie pozostawił po sobie żadnych pism. Jego cała myśl filozoficzna została ujęta w dziełach jego wychowanka. W przeciwieństwie do Sokratesa, Platon pozostawił po sobie pokaźny dorobek, przedstawiający jego poglądy z dziedziny metafizyki, polityki oraz estetyki. Ponadto założył akademię platońską, słynną szkołę, w której obok filozofii nauczano matematyki oraz astronomii.