Igrzyska olimpijskie

Igrzyska olimpijskie Wydarzenie to ma swój odpowiednik w życiu współczesnym: są to igrzyska olimpijskie. Raz na 4 lata ogłaszano rozejm, niezależnie od rodzaju konfliktu, by móc umożliwić Grekom uczestnictwo w zawodach. Niekiedy do igrzysk wkradała się polityka, jak dzieje się to współcześnie. W 420 r. za nieuszanowanie zasady pokoju, Spartan ukarano całkowitym wykluczeniem z igrzysk. W 360 r. zwyczaj ten został naruszony do tego stopnia, że zaatakowano sama Olimpię, a walki toczyły się na oczach zgromadzonej widowni. Były to jednak sytuacje wyjątkowe. Zazwyczaj rozejm był respektowany. Starożytne igrzyska olimpijskie były największym wydarzeniem tamtych czasów, począwszy od 776 r., co 4 lata gromadziły w mieście Olimpia najlepszych sportowców świata greckiego. Konkurowano w takich dyscyplinach jak wyścigi zaprzęgów konnych, boks, zapasy oraz lekkoatletyka. Odwiedzając, np. Olimpię oraz różne inne miejsca kultu, Grecy deklarowali przynależność do narodu greckiego. Określenie „Grecy”, obejmuje również kolonie greckie.