Igrzyska i Dionizje

Igrzyska i Dionizje Już w V w. na terenie świątyni Olimpu wzniesiono potężny dwunastometrowy posąg Zeusa, wykonany ze złota oraz kości słoniowej. Wymieniany jest on, jako jeden z siedmiu starożytnych cudów świata. Posąg nie zachował się do dzisiejszych czasów, ale dzięki pracom wykopaliskowym, można dziś podziwiać ruiny Olimpii. W tej dziedzinie dużo zawdzięcza się dwóm niemieckim archeologom, którzy żyli w XIX i XX w. Dzięki ich odkryciom, można dziś zrekonstruować wygląd miasta w czasach największej świetności: z jego łaźniami, świątyniami i hotelami dla gości. Ze starożytnych podań wiadomo, że w Olimpii znajdowało się wiele pomników, stawianych na cześć zwycięskich sportowców. Natomiast w marcu, u podnóży Akropolu, obchodzono święto wina, zwane Wielkimi Dionizjami. Odgrywały rolę przeglądu sztuk teatralnych największych ówczesnych dramaturgów. Dramat, zarówno w postaci tragedii, jak i komedii, także wywodzi się z Grecji. Dionizje były uroczystością dla całego miasta. Wszyscy obywatele męscy oglądali wystawiane sztuki. Tematyka poruszana w sztukach greckich, do dziś nie straciły na aktualności.