Dyskobol

Dyskobol Dyskobol jest dziełem dynamicznym, chociaż tak, jakby zamarł na chwilę w bezruchu, a dopiero po chwili miał się ruszyć. Stworzył ją znany nam rzeźbiarz Myron. Powstała w V wieku p.n.e., a zachowała się do dziś. Najogólniej mówiąc jest to atleta. Została ona stworzona, jak przypuszczają badacze, w okresie, kiedy Myron dopiero zaczął tworzyć. ostała przy tym ukazana nie tylko dynamika, ale i kanon piękna, greckiego piękna. Myron wiedział jak wygląda ideał, gdyż właśnie jego dzieło jest dość wyidealizowane, ale przy tym zachowała idealny, zharmonizowany ruch. Postać na rzeźbie, jak na sportowca wydaje się być nadzwyczaj spokojny. Co ciekawe, postać ta ukazuje postawę, jaką przybiera sportowiec tuż przed rzutem dyskiem. Jego rozpostarte ramiona tworzą półokrąg. Dzięki tak przyjętej sylwetce, postać ta wydaje się mieć idealne proporcje, natomiast dodatkowo pomaga w tym dziwnie przebiegająca oś symetrii. Rzeźbiarz ukazał także szczegóły, takie jak uwydatnienie mięśni podczas wysiłku. Widać, że jest on bardzo skupiony, gdyż jego wyraz twarzy nie wyraża żadnych emocji.